Noter i statistik

Histogram

--Bemærk: Disse vidoer og powerpoints opdateres ikke, og vil blive fjernet efterhånden som det vurderes at de er blevet så gamle, at de ikke længere giver mening--

Dette powerpoint illustrerer hvorledes man kan anvende histogrammer til, at vurdere hvorledes data fra en given population er fordelt. 

For en praktisk gennemgang af hvordan man fremstiller et histogram i Excel, henvises til filmen på side 14.6

Eksemplerne med histogrammer, tager udgangspunkt i nogle data, som kan findes her.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2018 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen