Noter i statistik

Excel

Her følger en oversigt over de sider, hvor man kan læse nærmere om brugen af Excel i forbindelse med statistiske beregninger. Det er ikke sikkert at listen er komplet. Alle sider bør tage udgangspunkt i Excel 2010.

 

Side Indhold
2.6
 • Fremstilling af histogram vha. dataanalyse-pakken.
2.10
 • Basal brug af Excel. Middelværdi og spredning
2.11
 • Lineær regression
6.19
 • Installation af "dataanalyse"-pakken, som indholder diverse statistiske værktøjer
 • Variansanalyse
6.20
 • F-test
 • t-test
8.2
 • Matrix-formler
 • Mann-Whitney-testen
8.3
 • Wilcoxon-testen
 14.2 og 14.3
 • Generel brug af Excel
 • XY-punktdiagrammer
 • Differensplot
 14.4
 • Beregning af sandsynlighed og fraktiler i normalfordelingen.
 14.6
 • Fremstilling af histogrammer, herunder:  
 • Generel brug af Excel
 • Funktionen "tæl.hvis" der optæller antallet af celler der opfylder et bestemt kriterium.
 • Fremstilling af søjlediagrammer
 14.7
 • Fremstilling af referenceintervaller, herunder:
 • Generel brug af Excel
 • Grafer (xy-plot)
 • qq-plot
© Thomas Bendsen • 2009 - 2018 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen