Noter i statistik

Introduktion til statistik

--Bemærk: Disse vidoer og powerpoints opdateres ikke, og vil blive fjernet efterhånden som det vurderes at de er blevet så gamle, at de ikke længere giver mening--

Denne powerpoint handler om den såkaldt beskrivende (eller deskriptive) statistik, samt hvordan man bruger Excel i denne sammenhæng (herunder fremstilling af differensplot). 

Bemærk at der omtales både xy-plot og xy-punktdiagrammer, som sagtens kunne være det samme. Her anvendes det imidlertid med to forskellige betydninger. Et xy-plot er en graf hvor man typisk afbilder resultater fra to forskellige apparater/analyser overfor hinanden, mens et xy-punktdiagram er en betegnelse for en bestemt diagramtype i Excel. Når vi fremstiller grafer i Excel er der oftest tale om et xy-punktdiagram, uanset om graf er et differensplot, et xy-plot eller f.eks. et qq-plot. 

De data der bruges i eksemplerne stammer fra side 6.12

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2018 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen