Noter i statistik

Population, stikprøve og fordelinger

--Bemærk: Disse vidoer og powerpoints opdateres ikke, og vil blive fjernet efterhånden som det vurderes at de er blevet så gamle, at de ikke længere giver mening--

Denne powerpoint omhandler begreberne population, stikprøve og fordelinger, herunder behandles sandsynligheder og fraktiler, og hvordan disse beregnes i Excel. 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2018 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen