Noter i statistik

Referenceintervaller i ikke-normalfordelte populationer

--Bemærk: Disse vidoer og powerpoints opdateres ikke, og vil blive fjernet efterhånden som det vurderes at de er blevet så gamle, at de ikke længere giver mening--

Dette powerpoint indeholder en kort gennemgang af beregning af referenceintervaller i ikke-normalfordelte populationer. Før man ser dette, bør man have set powerpointen på side 14.7.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2018 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen