Noter i statistik

Referenceintervaller

--Bemærk: Disse vidoer og powerpoints opdateres ikke, og vil blive fjernet efterhånden som det vurderes at de er blevet så gamle, at de ikke længere giver mening--

I dette powerpoint gennemgås beregning af referenceintervaller i normalfordelte populationer (på næste side er en meget kort gennemgang af hvordan det gøres i ikke-normalfordelte populationer). Dette powerpoint indeholder bla. en gennemgang af hvorledes man vha. Excel kan lave et qq-plot (omtales i powerpointen som et "probit-plot") til vurdering af fordelingstypen, samt hvorledes man herefter beregner referenceintervallet.

Der vil ikke blive gjort rede for alle teoretiske aspekter af emnet. Bla. er det nødvendigt at man har en rimelig forståelse for fraktil-begrebet. Læs eller genlæs eventuelt siderne 3.3, 3.12 og 3.8.

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2018 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen