Noter i statistik

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk

Herfra kan man vælge at få vist alle sider, eller siderne fra en udvalgt sektion, i et udskriftsvenligt format.

Bemærk: Der går lidt tid fra siden bliver vist, til alle formler vises korrekt. Vent derfor med at printe, til du har tjekket at formlerne står rigtigt.

Vælg mellem at:

Få vist alle sider

Eller at få vist udvalgte kapitler:

Introduktion
Beskrivende statistik
Fordelinger
Variation
Konfidensintervaller
Hypotesetest
Mere om hypotesetest
Hypotesetest - ikke parametrisk
Øvrige test og metoder
Metodevurdering
Statistisk kvalitetskontrol
Uddrag af metodevalidering
Tabeller
Lidt matematik

Sæt kryds her for at få vist en indholdsfortegnelse: