Noter i statistik

Powerpoints

--Bemærk: Disse vidoer og powerpoints opdateres ikke, og vil blive fjernet efterhånden som det vurderes at de er blevet så gamle, at de ikke længere giver mening--

På de følgende sider er nogle powerpoints som forklarer diverse aspekter af statistikken. Man kan ikke forvente en udtømmende gennemgang af teorien, dvs. der vil typisk være ting som ikke umiddelbart er forståelige, hvis man ikke har forstået den tilhørende teori.

Bemærk: Disse powerpoints minder på nogle områder om en almindelig forelæsning. Bl.a. derved at der sagtens kan forekomme fejl og fortalelser. Hvis man synes noget lyder underligt, er det således en god idé at spørge sig selv: "Hvad mon der menes", frem for at holde fast på hvad der ordret bliver sagt. Ved graverende fejl, og ting som er helt uforståelige, vil jeg naturligvis gerne have besked på thbe@via.dk

De enkelte slides vil typisk køre automatisk, men når lyden er afsluttet skal man selv navigere videre. Dette kan gøres enten vha. knappen , eller vha. knappen hvor man kan vælge et vilkårligt slide. Desuden kan der navigeres vha. tidslinien.

Alle powerpoints er lavet som Flash vha. programmet iSpring.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2018 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen