//

Noter i statistik

Matematiske symboler

Denne side indeholder en (ikke udtømmende) liste over nogle af de matematiske symboler det er nødvendigt at kende, hvis man skal kunne læse disse noter:

\(\lt\)

Symbolet "mindre end". Eksempel:

$$x \lt 5$$ betyder at "\(x\) er mindre end 5" (eller at 5 er større end \(x\) hvilket naturligvis er det samme).

\(\gt\)

Symbolet "større end". Eksempel:

$$p \gt 5$$ betyder at "\(p\) er større end 5" (eller at 5 er mindre end \(p\) hvilket naturligvis er det samme).

 \(\sqrt{x}\)

Kvadratroden af \(x\), dvs. det tal som ganget med sig selv giver \(x\). Eksempel:

$$\sqrt{8} = 2{,}8284$$

fordi \(2{,}8284 \cdot 2{,}8284 = 8\)

\([x;y]\)

Intervallet mellem \(x\) og \(y\). Eksempel:

$$[3{,}3;7{,}0]$$ angiver mængden bestående af alle tal mellem 3,3 og 7,0.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2019 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen