//

Noter i statistik

Matematiske symboler

Denne side indeholder en (ikke udtømmende) liste over nogle af de matematiske symboler det er nødvendigt at kende, hvis man skal kunne læse disse noter:

\(\lt\)

Symbolet "mindre end". Eksempel:

$$x \lt 5$$ betyder at "\(x\) er mindre end 5" (eller at 5 er større end \(x\) hvilket naturligvis er det samme).

\(\gt\)

Symbolet "større end". Eksempel:

$$p \gt 5$$ betyder at "\(p\) er større end 5" (eller at 5 er mindre end \(p\) hvilket naturligvis er det samme).

De to ovennævnte symboler findes også er versionerne \(\leq\) og \(\geq\) som betyder "mindre end eller lig med" hhv. "større end eller lig med".

 \(\sqrt{x}\)

Kvadratroden af \(x\), dvs. det tal som ganget med sig selv giver \(x\). Eksempel:

$$\sqrt{8} = 2{,}8284$$

fordi \(2{,}8284 \cdot 2{,}8284 = 8\)

\([x;y]\)

Intervallet mellem \(x\) og \(y\). Eksempel:

$$[3{,}3;7{,}0]$$ angiver mængden bestående af alle tal mellem 3,3 og 7,0. Bruges typisk til at angive usikkerheder, dvs. at man ikke kender det korrekte svar, men ved at svaret er et eller andet tal mellem 3,3 og 7,0.

Intervaller kan også angives med en eller to "udadvendte" klammer, f.eks. \(]3{,}3;7{,}0[\), som angiver at tallene 3,3 og 7,0 ikke er indeholdt i intervallet. Forskellen kan være vigtig, men er det sjældent indenfor anvendt statistik.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk