//

Noter i statistik

Uddrag af metodevalidering

Dette kapitel indeholder en gennemgang af nogle statistiske problemstillinger som er meget specifikke for kliniske analyselaboratorier (nok især biokemiske). Der er således ikke tale om gennemgang af nye statistiske metoder og teorier, men mere tale om nogle eksempler på hvordan teorierne i de foregående kapitler kan anvendes på konkrete problemstillinger i forhold til validering af analyser.

 

 

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk