//

Noter i statistik

Statistisk kvalitetskontrol

Statistisk kvalitetskontrol handler om den daglige overvågning af om analyserne fungerer som de skal, dvs. om de lever op til de specificerede krav til f.eks. præcision og korrekthed.På de følgende sider gennemgås diverse aspekter af dette emne

Kvalitetssikring

Statistisk kvalitetskontrol omtales ofte sammen med begrebet kvalitetssikring, og det kan derfor være relevant at være opmærksom på forskellen mellem de to begreber.

Kvalitetssikring er et overordnet begreb, som henviser til alt hvad man foretager sig, for at bidrage til at sikre kvaliteten på en arbejdsplads. Det kan være ting som uddannelse af personalet, dokumentstyring, sikring af et godt arbejdsmiljø osv.

Kvalitetskontrol derimod, henviser til den meget konkrete proces med at køre en eller flere kontrolprøver på en analyse, og herefter ved hjælp af statistiske værktøjer, vurdere om analysen fungerer tilfredsstillende. Kvalitetskontrol er således en meget lille del af den kvalitetssikring man bør foretage på ethvert klinisk laboratorium.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk