//

Noter i statistik

Westgard-regler

Til at vurdere et kontrolkort anvendes ofte de såkaldte Westgard-regler, som er et sæt regler der kan bruges til, at vurdere om en eller flere kontroller kan accepteres eller må forkastes.

Følgende er nogle af de regler der kan indgå i en Westgard-kontrolprocedure (tryk på overskriften for at se et eksempel):

13s

Denne regel siger at kontrollen forkastes, hvis en måling ligger mere end 3 standardafvigelser fra middelværdien. Dette er blot den regel svarer til at tegne kontrolgrænser ved ±3s, og så forkaste kontrollen hvis den ligger uden disse grænser.

22s

2 på hinanden følgende kontroller udenfor ±2 standardafvigelser (begge kontroller skal ligge til samme side).

41s

4 på hinanden følgende kontroller udenfor ±1 standardafvigelse (alle kontroller skal ligge til samme side).

10x

10 på hinanden følgende kontroller på samme side af middelværdien.

R4s

2 på hinanden følgende kontroller med en forskel på 4 standardafvigelser. I praksis fortolkes denne regel ofte som 1 kontrol over 2·SD og den følgende kontrol under -2·SD (eller omvendt).

Sammensætning af Westgard-regler

Oftest anvendes kombinationer af ovenstående regler. Nogle regler er således mest egnede til at opdage hvis der er sket en ændring i analysens korrekthed (dvs. hvis bias vokser), mens andre regler er mest egnede til at opdage hvis der sker en ændring i analysens præcision.

Overvej hvilken type fejl 10x-reglen er bedst til at opdage:
Ændring i præcision
Ændring i korrekthed
Overvej hvilken type fejl R4s-reglen er bedst til at opdage:
Ændring i præcision
Ændring i korrekthed

Den oplagte grund til at kombinere flere Westgard-regler er således, at det øger sandsynligheden for at opdage hvis analysen måler forkert. På den anden side øger det naturligvis også risikoen for at kontrolsystemet giver en forkastelse, selv om analysen i virkeligheden fungerer perfekt. Dette er selvfølgelig problematisk, da en sådan falsk forkastelse medfører udgifter til at finde en fejl, som ikke er der, samt eventuelt at analysesvar forsinkes.

At sammensætte en fornuftig kontrolprocedure er således (som i mange andre situationer) et kompromis, mellem på den ene side at kunne opdage fejl, og på den anden side at undgå falske alarmer. Side 11.6 uddyber dette. 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk