//

Noter i statistik

Kontrolmaterialet

En betingelse for at kunne udføre kvalitetskontrol er naturligvis at man har adgang til et egnet kontrolmateriale. DANAK har tidligere opereret med følgende betegnelser:

Kontrolmateriale på brugerniveau:

Dette kan være kontrolmaterialer som laboratoriet selv har fremstillet, og hvor man erfaringsmæssigt ved at materialet er homogent (ensartet), stabilt (materialets egenskaber ændres ikke ved opbevaring i en rimelig periode) og i øvrigt har egenskaber som svarer nogenlunde til patientprøver. Et sådant kontrolmateriale kan anvendes til daglig kontrol af analysens præcision, og eventuelle ændringer i korrekthed. Det kan derimod ikke anvendes til kontrol af korrekthedens absolutte niveau (altså om bias er tæt på nul), da man ikke har en sand værdi.

Kommercielt tilgængeligt kontrolmateriale:

Dette er materialer hvor egenskaber som homogenitet og stabilitet er kontrolleret. Derudover kan materialet være tillagt en koncentration af analyseparameteren, hvilket vil muliggøre at det anvendes til kontrol af korrekthed. Ofte vil der være tale om kontrolmaterialer som købes fra producenten af apparatet eller de reagensmaterialer der anvendes til analysen.

Referencematerialer:

Dette er materialer hvor koncentrationen af analyseparameteren er fastlagt med en sikkerhed der tillader at det bruges til kalibrering af analysen. Bemærk dog at det samme materiale ikke må anvendes til både kalibrering og kontrol. 

Certificerede referencematerialer:

Referencemateriale som er ledsaget af et certifikat fra en anerkendt organisation, eller som er sporbart til et sådant certifikat.  

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk