//

Noter i statistik

Beskrivende statistik

Grundlæggende er der tre metoder til at lave beskrivende statistik, altså til at opsummere den relevante information der ligger i et givet datasæt.

  • Grafer: Kan være gode til at skabe et overblik, og kan bidrage til at afsløre strukturer i tallene. Er de jævnt fordelt, samler de sig omkring en enkelt værdi med nogle få ekstreme værdier, eller noget helt trejde.
  • Tabeller: Velegnede hvis man ønsker en kvantitativ opremsning af måledata, eller på anden vis ønsker at præsentere tal som skal anvendes til videre beregninger.
  • Beregnede værdier: Dette kan f.eks. være middelværdi og spredning. Sikrer en kvantitativ opsummering af tallene (i modsætning til f.eks. en kvalitativ graf), som f.eks. kan bruges til at teste hypoteser. Bør sjældent stå helt alene, da man risikerer at overse væsentlige strukturerer. 

Den første forudsætning for at man kan begynde at lave statistik, er imidlertid at man overhovedet har et datasæt. Dvs. et antal målinger af en eller anden observerbar størrelse. Det kan være målinger af koncentrationen af et stof i en blodprøve, målinger af blodtryk eller klassifikation af celleprøver fra f.eks. livmoderhalsen.

Side 2.2 gennemgår derfor de såkaldte måleskalaer der bruges til at angive resultatet af en måling, men de øvrige sider i dette kapitel gennemgår de metoder, der kan anvendes til at opsummere et større antal målinger.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk