//

Noter i statistik

Tabeller

Tabeller anvendes typisk til at angive måleresultater. Fordelen ved brug af tabeller er at de gengiver resultaterne kvantitativt, dvs. de tillader læseren at regne videre på tallene, eller at kontrollere beregninger mv. Til gengæld sikrer de ikke nødvendigvis samme overblik som en veldesignet grafisk repræsentation.

Tabeller kan også være opsummerende. Hvis man f.eks. har undersøgt 100 personer for en specifik sygdom, vil man næppe lave en tabel hvor resultatet angives for hver enkelt person. I stedet vil man oftest lave en tabel hvor man angiver antallet af syge og antallet af raske.  

Det er svært at angive generelle regler for hvordan en god tabel ser ud, men ofte betaler det sig at bruge lidt tid på at tænke over hvordan man præsenterer sine tal, så de bliver så letforståelige som muligt. Ligesom for grafer gælder det selvfølgelig, at man ikke skal inkludere mere information end nødvendigt, men omvendt skal der også være information nok til at tabellen umiddelbart kan forstås af læseren.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk