//

Noter i statistik

Søjlediagrammer

(siden er under udarbejdelse - og flyttes nok også op som side 2.8)

På side 2.6 og 2.7 er gennemgået to typer plot som kan anvendes til at illustrere fordelingen af målinger på en kontinuert måleskala (histogrammer og boxplot). Hvis man har målinger på en kategorial skala er disse plot imidlertid ikke brugbare. Her kan man i stedet bruge et søjlediagram.

Eksempel

Regnearket "blodtype.xlsx" indeholder en registrering af blodtypen hos 1000 tilfældigt udvalgte bloddonerer. For at kunne lave et søjlediagram som viser fordelingen af blodtyperne, skal man først have talt op hvor mange personer der har de forskellige typer. Dvs. man skal have lavet en tabel som denne:

Blodtype Antal personer
A RhD positiv 380
B RhD positiv 81
0 RhD positiv 362
A RhD negativ 63
B RhD negativ 18
0 RhD negativ 59
AB RhD positiv 26
AB RhD negativ 11

Denne tabel laves nemmest i Excel som vist i nedenstående billede. Dvs. lav en liste som indeholder alle kategorierne (cellerne E4 til E11) og til højre herfor skrives den viste formel.

Hvis formlen skrives præcist som vist i billedet (vær opmærksom på de angivne dollar-tegn), så kan den uden videre trækkes ned langs alle kategorierne.

Herefter skal man blot anvende optællingen til at indsætte et søjlediagram, som kommer til at se således ud:

Søjlediagrammet indsættes via fanen "indsæt" som vist her (start med at markere tabellen med kategorierne og optællingen):

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk