//

Noter i statistik

XY-plot

Et xy-plot bruges når man har målt to sammenhørende parametre. Det kan f.eks. være højde og vægt hos en række personer, eller substratkoncentration og enzymaktivitet i en række serumprøver.

Eksempel 1

Substratkonc. (mmol/L) enzymaktivitet (U/L)
0,6 37
1,2 52
2,4 68
6 78
12 80
18 86
24 81
30 90
36 88
42 88

Tabellen viser sammenhørende værdier af substratkoncentration og enzymaktivitet i en serumprøve. Hvis man ønsker at danne sig et hurtigt overblik over hvad disse tal egentlig viser kan man med fordel lave et xy-plot, som vist på Figur 1.

Et sådant xy-plot giver et godt kvalitativt overblik over tallene. I dette eksempel ses at enzymaktiviteten stiger kraftigt når substratkoncentrationen øges, indtil en vis grænse, hvorefter ændringer i substratkoncentrationen ikke længere har den helt store betydning.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk