//

Noter i statistik

Variation

Når man overhovedet har brug for statistik, skyldes det grundlæggende et begreb: Variation. Når man måler f.eks. P-folat, stofk. hos forskellige personer, får man naturligvis forskellige værdier. Når man måler den samme prøve på forskellige apparater får man forskellige værdier, og selv når man måler den samme prøve flere gange på det samme apparat med den samme operatør får man forskellige værdier.

Denne variation er på den ene side hele pointen med biologiske analyser: Hvis alle altid havde samme koncentration af P-folat i blodet, var der jo ikke noget formål med at bestemme det. På den anden side er det også problemet: Hvordan skal man afgøre om et apparat måler "korrekt", hvis man får et nyt tal hver gang man måler på sin kontrolprøve?

Når man skal forstå betydningen af et prøveresultat, som er opnået i den ene eller den anden sammenhæng, er det vigtigt at være klar over hvilken type variation der påvirker prøveresultatet. Her skelnes overordnet mellem biologisk variation og måleusikkerhed, som man kan læse mere om på de følgende sider.

Terminologi

Bemærk at der ikke er fuldstændig enighed om hvordan man benævner og kategoriserer de forskellige typer af variation som gennemgås på de følgende sider. Det vigtigste er således at man forstår betydningen, snarere end at man lærer en masse fine ord.  

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk