//

Noter i statistik

Referenceintervaller - non-parametrisk fordeling

Hvis stikprøven viser sig ikke at stamme fra en normalfordeling, kan man naturligvis ikke bruge middelværdi og spredning til at beregne et referenceinterval (da disse to parametre kun giver mening for en normalfordeling).

I stedet kan man finde 0,025- og 0,975-fraktilerne vha. ikke-parametriske beregninger som forklaret på side 3.10

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk