//

Noter i statistik

Præcision - Eksempel

Betragt nedenstående 10 kontrolmålinger. Der er foretaget 1 måling om dagen i 10 dage, på den samme maskine (og selvfølgelig på den samme prøve). Alle tal er i mmol/L.

9,708,7210,2411,2811,20
11,737,829,7711,108,91
Beregn den spredning (SDana) som udtrykker præcisionen, på baggrund af ovenstående målinger (svaret angives med 3 betydende cifre).
Sæt kryds ved de rigtige udsagn, vedrørende den SDana som er beregnet ovenfor:
SDana vil altid være mindre reproducerbarhedsstandardafvigelsen
SDana vil typisk være mindre end reproducerbarhedsstandardafvigelsen
SDana vil typisk være mindre end repeterbarhedsstandardafvigelsen
Målingerne kan uden videre antages at være normalfordelte
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk