//

Noter i statistik

Referenceintervaller - Eksempel

Følgende tal er hæmoglobin-koncentrationer fra 10 raske kvinder. Alle tal er i mmol/L.

8,067,468,409,048,99
9,326,908,108,937,58
Angiv hvad spredningen af ovenstående tal er et udtryk for:
Analytisk variation
Biologisk variation
Gennemsnittet

Det er naturligvis ikke realistisk at beregne et referenceinterval på grundlag af 10 målinger (normal anvendes mindst et par hundrede og gerne endnu flere). Men da princippet er uafhængigt af antal målinger, vil de blive brugt som eksempel.

Først skal man afgøre om tallene er normalfordelte, da dette har betydning for, hvordan intervallet beregnes. Ved store stikprøver kan dette gøres vha. et histogram, som forklaret på side 2.6. En bedre metode (som både virker for store og små stikprøver) er imidlertid at lave et qq-plot, som forklaret på side 3.8. I det følgende antages at tallene stammer fra en normalfordeling.

Som forklaret på side 4.13, skal man altså bestemme 0,025- og 0,975-fraktilen i den fordeling, som beskriver fordelingen af hæmoglobin-koncentrationen hos raske kvinder. Da det antages, at der er tale om en normalfordeling, kan det gøres i henhold til side 3.12, hvorved man får at:

$$\textit{95%-referenceinterval} =[\overline{x}-1{,}96\cdot SD_{bio}\ ;\ \overline{x}+1{,}96\cdot SD_{bio}]$$

Her er \( \overline{x}\) middelværdien af tallene og \(SD_{bio}\) er den spredning som udtrykker den biologiske variation (bestemmes som forklaret på side 2.9 under "spredning"). Foretag beregningen (med alle decimaler i mellemregningerne), og indtast facit nedenfor for at kontrollere om det er rigtigt.

Indtast den nedre grænse (3 betydende cifre):
Indtast den øvre grænse (3 betydende cifre):
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk