//

Noter i statistik

Måleusikkerhed

Uanset hvor god en analyse man anvender vil man altid få et resultat som i større eller mindre grad afviger fra prøvens sande værdi. Der er flere forskellige faktorer som bidrager til dette, og der findes desværre sjældent en entydig måde at navngive eller kategorisere disse faktorer.

Ofte vil man se at den samlede usikkerhed på et måleresultat inddeles i følgende:

  • Systematisk variation
  • Tilfældig variation, som igen kan inddeles i
    • Præanalytisk variation
    • Analytisk variation
    • Postanalytisk variation

Tilfældig og systematisk variation

Ofte taler man således om to kilder til måleusikkerhed, nemlig tilfældig variation og systematisk variation. Systematisk variation er en variation som påvirker alle målinger på samme måde. Dette kan eksempelvis illustreres med en skydeskive som denne (hvor skivens centrum illustrerer prøvens sande værdi, og pilene illustrerer målingerne):

systematisk fejl

Illustration af systematisk variation

Systematisk variation er altså en variation der gør at alle målinger afviger på samme måde fra den sande værdi. En typisk kilde til systematisk variation er fejl i kalibrering af apparaturet.

Tilfældig variation, er derimod variation som påvirker alle målinger forskelligt. Dette kan illustreres med denne skydeskive:

tilfældige fejl

Illustration af tilfældig variation

Bemærk at "pilene" i middel rammer midten af skydeskiven. Den tilfældige variation kan altså eliminineres ved at tage middelværdien af mange målinger.

På de følgende sider forklares mere om disse typer af variation og hvordan de kan kvantificeres.

Fejl

Ofte vil man møde begreberne tilfældige og systematiske fejl, i stedet for variation som brugt i disse noter. Disse begreber bruges ofte med præcis samme betydning. I disse noter er valgt begrebet "variation" fordi der ikke nødvendigvis er tale om at nogen har begået fejl. Uanset hvor omhyggelig man er med sine metoder, kalibrering, opbevaring med mere, så kan man aldrig helt eliminere den tilfældige og systematiske variation. På den anden er det klart at hvis man begår fejl, så kan det bidrage til at forøge disse variationer.

Præanalytisk, analytisk og postanalytisk variation

Denne overskrift dækker over tre begreber som ofte anvendes på kliniske laboratorier.

Præanalytisk variation er variation som stammer fra forhold der ligger før selve analysen. Det kan f.eks. være blodprøvetagningen samt transport og opbevaring af prøven.

Postanalytisk variation er variation som stammer fra forhold der ligger efter selve analysen. Det kan være hvis der byttes rundt på prøvesvar eller lignende. Den postanalytiske variation bør i de allerfleste tilfælde være nul, da alt andet dækker over egentlige (eller grove) fejl.

Analytisk variation er den variation som stammer fra selve analysen.

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk