//

Noter i statistik

Øvrige metoder

Dette kapitel indelholder en meget kort omtale af diverse statistiske metoder som ikke passer ind i ovenstående kapitler. Lige nu handler det primært om metoder til at analysere data på nominal- og ordinal-skalaer.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk