//

Noter i statistik

Fishers eksakte test

Side 8.4 omtaler χ2 -testen som kan anvendes til at sammenligne stikprøver fra to eller flere fordelinger. I modsætning til de øvrige tests i kapitel 6 og 8 kan χ2 -testen håndtere data på ordinal-skalaer. χ2 -testen er imidlertid begrænset af at være baseret på en matematisk approximation som kun virker når antallet af tællinger i hver enkelt kategori er større end 5.

Et alternativ til χ2 -testen er Fishers eksakte test, som ikke har nogen begrænsning i forhold til antallet af målinger. Hvis man kun har en 2x2-tabel er det muligt at udføre denne test manuelt, men hvis man har mere end 2 rækker eller 2 kolonner, kræver det sandsynligvis software. På et eller andet tidspunkt vil denne test måske blive beskrevet her, men indtil videre er den blot omtalt, af hensyn til de læsere der måtte have brug for den. Nærmere beskrivelser er nemme at finde på internettet.

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk