//

Noter i statistik

Beregning af sandsynligheder

De følgende sider indeholder redskaber til at beregne fraktil-sandsynligheder, og evt. p-værdier i diverse fordelinger. For fordelingerne t, \(\chi^2\), normal og F er det beskrevet hvordan de relevante beregninger foretages i den nyeste danske udgave af Excel, mens der for Mann-Whitney og Wilcoxon findes en regnemaskine.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk