//

Noter i statistik

\(\chi^2\)-fordelingen

Sandsynlighed

Fraktilsandsynligheden \(P(X\leq x)\) i \(\chi^2\)-fordelingen med \(f\) frihedsgrader beregnes i Excel som:

"=CHI2.FORDELING(\(x\);\(f\);SAND)"

Fraktil

p-fraktilen, dvs. det tal \(x\) hvorom der gælder at \(P(X\leq x) = p\), beregnes som:

"=CHI2.INV(\(p\);\(f\))"

P-værdi i \(\chi^2\)-test

P-værdien for en \(\chi^2\)-test med teststørrelsen \(x\) og \(f\) frihedsgrader beregnes som:

"=1-CHI2.FORDELING(\(x\);\(f\);SAND)" (se desuden side 8.4).

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk