//

Noter i statistik

t

Sandsynlighed

Fraktilsandsynligheden \(P(X\leq x)\) i t-fordelingen med \(f\) frihedsgrader beregnes i Excel som:

"=T.FORDELING(\(x\);\(f\);SAND)"

Fraktil

p-fraktilen, dvs. det tal \(x\) hvorom der gælder at \(P(X\leq x)=p\) (i t-fordelingen med \(f\) frihedsgrader), beregnes som:

"=T.INV(\(p\);\(f\))"

P-værdi i t-test

P-værdien for en to-sidet t-test med teststørrelsen \(t\) og \(f\) frihedsgrader beregnes som:

"=2*T.FORDELING(-ABS(\(t\));\(f\);SAND)"

Funktionen "ABS()" giver den numeriske værdi af tallet. Dvs. "-ABS(\(t\))" er altid negativt.

Ved en enkeltsidet test undlader man blot at gange med 2.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk