//

Noter i statistik

Normalfordelingen

Sandsynlighed

Fraktilsandsynligheden \(P(X\leq x)\) i normal-fordelingen med middelværdi \(m\) og spredning \(s\) beregnes i Excel som:

"=NORMAL.FORDELING(\(x\);\(m\);\(s\);SAND)"

Fraktil

p-fraktilen, dvs. det tal \(x\) hvorom der gælder at \(P(X\leq x) = p\), beregnes som:

"=NORM.INV(\(p\);\(m\);\(s\))"

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk