//

Noter i statistik

F-fordelingen

Sandsynlighed

Fraktilsandsynligheden \(P(X\leq x)\) i F-fordelingen med \(f_{tæller}\) frihedsgrader i tælleren og \(f_{nævner}\) frihedsgrader i nævneren beregnes i Excel som:

"=F.FORDELING(\(x\);\(f_{tæller}\);\(f_{nævner}\);SAND)".

Fraktil

p-fraktilen, dvs. det tal \(x\) hvorom der gælder at \(P(X\leq x) = p\), beregnes som:

"=F.INV(\(p\);\(f_{tæller}\);\(f_{nævner}\))"

P-værdi i F-test

P-værdien for en to-sidet F-test med teststørrelsen \(F\) beregnes som:

Hvis \(F>1\): "=2*(1-F.FORDELING(\(F\);\(f_{tæller}\);\(f_{nævner}\);SAND))"

Hvis \(F<1\): "=2*(F.FORDELING(\(F\);\(f_{tæller}\);\(f_{nævner}\);SAND))"

Ved en enkelt-sidet F-test undlader man blot at gange med 2.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk