//

Noter i statistik

Wilcoxon

(Bemærk: Regnemaskinen på denne side er kun beregnet til undervisningsformål. Selv om den sandsynligvis regner korrekt, er den ikke testet i tilstrækkelig grad til at resultaterne kan bruges til forskning og lignende. Kontakt gerne forfatteren hvis du har brug for bistand til at verificere beregningerne).   

Denne side kan anvendes til at beregne sandsynligheder i Wilcoxon-fordelingen, samt p-værdier for Wilcoxon-testen. Ved at angive størrelsen af de to stikprøver, samt værdien af Wilcoxon teststørrelsen herunder beregnes både en fraktil-sandsynlighed samt en p-værdi for en dobbeltsidet Wilcoxon-test.

Bemærk: Hvis stikprøverne er mindre en 30 elementer anvendes en eksakt beregning (eller mere præcist: Der foretages et opslag i en tabel indeholdende eksakte sandsynligheder). Hvis stikprøverne indeholder mere end 30 elementer anvendes en normalfordelingsapproximation (med kontinuitetskorrektion).

Stikprøvestørrelse

\(n\):

Teststørrelse

\(U\):

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk