//

Noter i statistik

Mann-Whitney

(Bemærk: Regnemaskinen på denne side er kun beregnet til undervisningsformål. Selv om den sandsynligvis regner korrekt, er den ikke testet i tilstrækkelig grad til at resultaterne kan bruges til forskning og lignende. Kontakt gerne forfatteren hvis du har brug for bistand til at verificere beregningerne).

Denne side kan anvendes til at beregne sandsynligheder i Mann-Whitney-fordelingen, samt p-værdier for Mann-Whitney testen. Ved at angive størrelsen af hver af de to stikprøver, samt værdien af Mann-Whitney teststørrelsen herunder beregnes både en fraktil-sandsynlighed samt en p-værdi for en dobboltsidet Mann-Whitney test.

Bemærk: Hvis begge stikprøver er mindre en 30 elementer anvendes en eksakt beregning (eller mere præcist: Der foretages et opslag i en tabel indeholdende eksakte sandsynligheder). Hvis den ene stikprøve indeholder mere end 30 elementer anvendes en normalfordelingsapproximation (med kontinuitetskorrektion). Hvis begge stikprøver er store er denne approximation tilstrækkelig præcis, men hvis den ene stikprøve er meget lille så bliver approximationen upræcis. Dvs. man bør sørge for at:

  • Begge stikprøver indeholder 30 elementer eller derunder hvorved der kan foretages en eksakt beregning, eller
  • Begge stikprøver indeholder over 20 elementer hvorved normalfordelingsapproximationen opnår en tilstrækkelig præcision.

Størrelse stikprøve 1

Størrelse stikprøve 2

\(n_1\): \(n_2\):

Teststørrelse

\(U\):

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk