//

Noter i statistik

Krav til analytisk variation

Hvis man er interesseret i at bestemme den biologiske variation, skal man naturligvis have et antal prøver hvor denne variation optræder. Bemærk imidlertid at der også vil optræde analytisk variation, da man jo aldrig kan slippe af med denne.

Hele pointen med at opnå et kendskab til den biologiske variation er at man kan placere en individuel person i forhold til hvad der er "normalt". "Normalt" kan i denne sammenhæng være i forhold til populationen eller i forhold til personen selv - f.eks. i forbindelse med monitoring af, om en behandling har den ønskede effekt. Derfor er man afhængig af at den analytiske variation ikke er så stor at denne alene kan flytte et resultat væsentligt i forhold til den biologiske variation.

Der er ingen entydig måde til at specificere krav til præcision og bias, da det bla. afhænger af den konkrete brug af analysen, samt forholdet mellem intraindividuel og interindividuel biologisk variation. 

Westgard specificerer følgende krav til præcision og korrekthed (http://www.westgard.com/guest17.htm):

$$SD_{ana}< 0,5 \cdot SD_{bio,intra}$$

og 

$$Bias < 0{,}25 \cdot \sqrt{SD^2_{bio,intra}+SD^2_{bio,inter}}$$

SDbio,intra og SDbio,inter henviser til den intra-individuelle hhv den inter-individuelle biologiske variation (se side 4.7). 

Disse regler er på ingen måde universelle, og der kan være mange grunde til at stille større eller mindre krav til præcision og bias. 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk