//

Noter i statistik

Beregning af teststyrke

På de følgende sider kan man estimere teststyrken for en række statistiske hypotesetest.

Vælg den relevante side, indtast de angivne parametre, og tryk "Beregn". Derefter beregner systemet et estimat for teststyrken, dvs. sandsynligheden for at en hypotesetest vil resultere i forkastelse af nul-hypotesen. Beregningen kan tage lidt tid, hvis der er tale om store stikprøver.

Sådan estimeres teststyrken

Disse sider foretager ikke en egentlig beregning af teststyrken, men laver i stedet et estimat. Dette gøres ved at simulere 5000 forsøg med de angivne parametre, og for hvert af disse forsøg beregne om nul-hypotesen accepteres eller forkastes. Teststyrken bestemmes så ud fra resultatet af disse 5000 forsøg.

Alle stikprøver trækkes fra normalfordelte populationer, uanset om der er tale om parametriske eller ikke-parametriske tests.

For at vurdere hvor præcist estimatet er, kan man eventuelt foretage beregningen et par gange, og se hvor meget tallene ændrer sig fra gang til gang.

Beregning af teststyrke

For de parametriske tests er det muligt at foretage en egentlig beregning af teststyrken; dette gennemgås dog ikke i disse noter. Hvis man er interesseret i hvordan det gøres, kan man søge på internettet, eller i en lærebog om (bio)statistik. Disse beregninger er typisk baseret på, at teststørrelsen antages at være normalfordelt (i stedet for t-fordelt), hvilket kun gælder for store stikprøvestørrelser. Den procedure der anvendes her, er derimod gyldig for alle stikprøvestørrelser - prisen er så at resultatet kun er et estimat, og derfor behæftet med en usikkerhed.

Det faktum at der på disse sider anvendes simulering, må ikke ses som udtryk for at forfatteren mener at det er den bedste fremgangsmåde. Det skyldes i højere grad praktiske hensyn.

 

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk