//

Noter i statistik

Verifikation af bias

En klinisk biokemisk afdeling har opsat en ny (CE-mærket) analyse, og ønsker at verificere korrektheden for denne. Dette gøres ved, 1 gang om dagen i 10 dage, at måle på en referenceprøve med en kendt koncentration på 15 mmol/L, og herefter anvende en passende test.

Analysen har en præcision på 1,2 mmol/L, og afdelingens kvalitetskrav angiver at bias skal være under 5%.

Hvilken præcision er det relevant at bruge i denne sammenhæng?
Total måleusikkerhed
Intermediær præcision
Repeterbarhedspræcision
Hvad er "en passende test" i denne sammenhæng:
Wilcoxon test
uparret t-test
t-test på en stikprøve
parret t-test
Hvad er sandsynligheden for at man opdager det, hvis analysen ikke opfylder kravet til bias (decimaltal med 1 betydende ciffer)?
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk