//

Noter i statistik

Beregning af teststyrke for èn stikprøve

(Bemærk: Regnemaskinen på denne side er kun beregnet til undervisningsformål. Selv om den sandsynligvis regner korrekt, er den ikke testet i tilstrækkelig grad til at resultaterne kan bruges til forskning og lignende. Kontakt gerne forfatteren hvis du har brug for bistand til at verificere beregningerne).

På denne side kan man beregne teststyrke for en t-test med èn stikprøve. Indtast de relevante parametre, og tryk på "beregn". Læs side 7.3 for nærmere information om hvordan siden foretager beregningen.

Bemærk: Det er muligt at angive signifikansniveauet, men det vil oftest ikke være relevant at angive et andet niveau end 0,05. Læs mere på side 6.4.

Parametre for beregningen

MIREDIF (mindste relevante difference):
σ (spredningen):
n:
Signifikansniveau:

 

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk