//

Noter i statistik

Beregning af teststyrke for to uparrede stikprøver

(Bemærk: Regnemaskinen på denne side er kun beregnet til undervisningsformål. Selv om den sandsynligvis regner korrekt, er den ikke testet i tilstrækkelig grad til at resultaterne kan bruges til forskning og lignende. Kontakt gerne forfatteren hvis du har brug for bistand til at verificere beregningerne).

På denne side kan man beregne teststyrke for to uparrede stikprøver. Teststyrken beregnes både vha. uparret t-test (med ens og forskellig varians) samt Mann-Whitney-test.

Bemærk: Det er muligt at angive signifikansniveauet, men det vil oftest ikke være relevant at angive et andet niveau end 0,05. Læs mere på side 6.4.

Bemærk: Der beregnes også en teststyrke for Mann-Whitney-testen. Denne test introduceres i kapitel 8.

Bemærk: Hvis man ønsker at beregne type 1-fejlen, så kan det gøres ved at sætte MIREDIF = 0. I princippet bør type 1-fejlen være lig med signifikansniveauet, men hvis testens forudsætninger ikke er opfyldt, er dette ikke nødvendigvis tilfældet.

Parametre for beregningen

Angiv MIREDIF (mindste relevante diffence):

Angiv signifikansniveau:

Parametre for første population:

Parametre for anden population:

Spredningen σ1: σ2:
Antal målingern1: n2:

 

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk