//

Noter i statistik

Population og stikprøve

Når man laver en medicinsk undersøgelse af f.eks. 200 rygere, så er det selvfølgelig ikke fordi man (kun) er interesseret i disse 200 rygere, men fordi man er interesseret i at vide noget om samtlige rygere i befolkningen. Eller hvis man tester en HPV-vaccine på 1000 kvinder, så er det naturligvis for, at kunne sige noget om, hvordan denne vaccine virker hos samtlige kvinder.

Den gruppe af individer man er interesseret i, kaldes populationen, mens de personer der faktisk optræder i undersøgelsen kaldes stikprøven. I denne sammenhæng vil populationen typisk være "alle raske kvinder", "alle hiv-smittede", "alle som har modtaget en blodtransfusion", eller lignende. Stikprøven er så de personer som rent faktisk indgår i undersøgelsen (eller mere præcist: de måleresultater som stammer fra personerne i undersøgelsen).

I ovenstående eksempler er populationen en meget konkret størrelse; ordet kan imidlertid også have en mere abstrakt betydning. I forbindelse med bl.a. kvalitetskontrol og metodevalidering, er det et bestemt apparat, eller en bestemt metode man er interesseret i. Dvs. man ønsker f.eks. at afgøre om et apparat er behæftet med en systematisk fejl. Til dette formål tager man en kontrolprøve og måler f.eks. 10 gange på denne. Disse 10 målinger udgør så stikprøven, mens populationen kan tænkes som de uendeligt mange målinger man i princippet kunne foretage på kontrolprøven.

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk