//

Noter i statistik

Normalfordeling - eksempel

Betragt nedenstående tal, som er P-folat, stofk. målinger fra 10 forskellige personer.

Alle tal er i nmol/L

16,210,319,525,725,2
28,44,916,624,611,5

Svarene angives med 3 betydende cifre, mens eventuelle mellemregninger foretages med alle decimaler.

Angiv middelværdien:
Angiv spredningen
Vælg det symbol som bør bruges til at benævne den middelværdi du har beregnet i ovenstående spørgsmål
\(\overline{x}\)
\(\mu\)
\(\sigma\)
\(SD\)

Til de næste spørgsmål tages udgangspunkt i den middelværdi og spredning som er beregnet ovenfor. Det er derfor en god idé at sikre at de er korrekte. Bemærk at i beregningerne anvendes middelværdi og spredning med 3 betydende cifre, som angivet ovenfor, mens tabelopslag foretages på side 13.6, og anvendes med det antal betydende cifre som er angivet i tabllen.

Svarene afrundes til 3 betydende cifre.

Beregn 0,05-fraktilen i fordelingen:
Beregn sandsynligheden for at en person har en værdi under 10,0 nmol/L (svaret angives som et tal mellem 0 og 1, med 3 betydende cifre)
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk