//

Noter i statistik

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet

En metodes sensitivitet er dens evne til at foretage en korrekt diagnose af syge personer, dvs. sensitiviteten defineres som:

sensitivitet = Antal sandt positive/Antal syge

Sensitiviteten er altså andelen af syge som erklæres positive (husk at dem der er syge, og som bliver erklæret positiv, kaldes "sandt positive"). En høj sensitivitet betyder således at en analyse er god til at "fange" de syge personer.

Specificitet

En metodes specificitet er dens evne til at foretage en korrekt diagnose af raske personer, dvs. specificiteten defineres som:

specificitet = Antal sandt negative/Antal raske

Specificiteten er altså andelen af raske som erklæres negative. En høj specificitet angiver altså at analysen er god til at "frikende" de raske personer.

Eksempel

Kig igen på eksempel 1 på side 10.3.

Angiv sensititiveten i eksempel 1 (decimaltal med 2 betydende cifre - dvs. ikke i procent)
Angiv specificiteten i eksempel 1 (decimaltal med 2 betydende cifre - dvs. ikke i procent)

Hvis man beregner sensitiviteten og specificiteten for eksempel 2 vil man se at dette giver præcis de samme tal som for eksempel 1. Dette skyldes at sensitiviteten og specificiteten udelukkende er en egenskab ved analysen, men mere om dette på siden om prædiktive værdier.

Effektivitet

Sensitivitet og specificitet angiver analysens evne til at stille den korrekte diagnose for syge hhv. raske personer. Analysens evne til at stille den korrekte diagnose på alle personer betegnes effektiviteten, og kan altså defineres således:

effektivitet = sande/alle = (sandt positive + sandt negative)/alle
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk