//

Noter i statistik

Begreber

For at forstå emnet klinisk metodevurdering, er der nogle begreber man er nødt til at have styr på. Først og fremmest begreberne syg/rask og positiv/negativ som forklaret på side 10.1.

Sand/falsk

Hvis en analyse har givet resultatet "positiv" og patienten faktisk er syg betegnes resultatet som sandt positivt. Hvis analysen har givet resultatet "positiv" på en rask patient betegnes det som falsk positiv. Hvis analysen har givet "negativ" på en rask patient betegnes det sandt negativ og negativ på en syg patient betegnes falsk negativ.

Sande resultater er således resultater hvor der er overensstemmelse mellem analysens resultat og patientent tilstand, mens falske resultater er resultater hvor analysen giver det forkerte svar.

I forbindelse med en undersøgelse af en given analyse vil man typisk opstille sine resultater i et skema som dette:

  Syg
Rask  
Positiv Antal sandt positive antal falsk positive
Antal positive
Negativ Antal falsk negative
Antal sandt negative Antal negative
  Antal syge
Antal raske
Antal undersøgte

Prævalens

En sygdoms prævalens angiver hvor stor en andel af befolkningen der til et givet tidspunkt har sygdommen. Der gælder altså

Prævalens = antal syge/alle

En sygdom som HIV har en meget lav prævalens i Danmark, mens den i visse afrikanske lande har en prævalens på 10-40%. En sygdom som influenza vil typisk have en høj prævalens om vinteren, og en lav prævalens om sommeren.

Begrebet prævalens vedrører udelukkende sygdommen, og har ingen sammenhæng med analyserne.

Incidens

Incidensen angiver hvor mange personer der får sygdommen i løbet af et bestemt tidsinterval (typisk 1 år). Hvis 1 års-incidensen af en sygdom er 10%  angiver det altså at 10% af befolkningen vil få sygdommen i løbet af 1 år. Er det en uhelbredelig sygdom som man ikke dør hurtigt af, vil prævalensen være højere end incidensen, hvorimod for sygdomme som man hurtigt helbredes for (f.eks. influenza) vil prævalensen være væsentlig lavere - dette gælder naturligvis også sygdomme som man hurtigt dør af. 

Diskriminationsgrænse

Den grænseværdi for en given analyse, der anvendes til at skelne mellem negativ og positiv. Nærmere beskrevet på side 10.7.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk