//

Noter i statistik

Eksempler

Eksempel 1

Første eksempel stammer i store træk fra mammografiscreeningen i København, som beskrevet i artiklen Ugeskr Læger 2002;164(08):1048. Det skal dog bemærkes at der ikke er tale om en nøjagtig gengivelse af tallene i artiklen. Tallene stammer fra 1. screeningsrunde, hvor ca. 30.000 fik en mammografiundersøgelse for brystkræft. Dette gav følgende resultater:

Tabel 1:
  Syg
Rask  
Positiv 200 1.800
2.000
Negativ 30
27.970 28.000
  230 29.770 30.000

De falsk negative er defineret som dem der bliver erklæret negative ved screeningen, men som får en brystkræftdiagnose i løbet af 2 år efter screeningsundersøgelsen. De falsk positive defineres som kvinder der bliver erklæret positive ved screeningen, men hvor efterfølgende ultralydsundersøgelse og eventuelt biopsi ikke viser tegn på sygdom.

Beregn prævalsen (angiv svaret i % med 2 betydende cifre):

Eksempel 2

Andet eksempel er fiktivt, men baseret på samme mammografi-analyse som første eksempel. Ændringen består i at der nu er tale om 500 personer hvor man på forhånd har en mistanke om brystkræft. Tallene ser nu således ud:

Tabel 2:
  Syg
Rask  
Positiv 196
17
213
Negativ
29
258 287
  225
275
500
Beregn prævalsen (angiv svaret i % med 2 betydende cifre):
Bemærk at prævalensen er markant højere i eksemplet hvor man på forhånd har mistanke om sygdom. Dvs. at der er en væsentlig større andel af kvinder i denne gruppe som faktisk viser sig at have brystkræft. Dette er naturligvis ikke så underligt, hvis det ellers er nogle rimeligt kompetente personer som har udtrykt denne mistanke om brystkræft.
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk