//

Noter i statistik

F-test - eksempel

En klinisk biokemisk afdeling har to identiske analyseaapparater hvorpå der analyseres P-folat, stofk. På begge apparater køres den samme kontrol (næsten) dagligt, hvilket over en periode har givet følgende resultater (alle tal er i nmol/L):

Dato Apparat 1 Apparat 2
15/10-2007 8,07 7,30
16/10-2007 9,25 8,77
17/10-2007 8,52 8,50
18/10-2007 8,97 8,66
22/10-2007   9,04
23/10-2007 8,00 8,07
24/10-2007 8,41 8,68
25/10-2007   8,20
29/10-2007 8,50 8,77
30/10-2007 9,99 8,93
31/10-2007   9,56
01/10-2007 8,88  
02/10-2007 9,97 8,27
05/10-2007 9,43 10,6
16/10-2007 9,61 8,66
07/10-2007 9,74 9,47
08/10-2007 10,0 9,15

Man ønsker at afgøre om de to apparater kan antages at have samme analyseusikkerhed, og anvender derfor en F-test på ovenstående data.

Angiv betydningen af den spredning som kan beregnes på hver af ovenstående stikrøver:
Den intraserielle analyseusikkerhed
Repeterbarhedsusikkerheden
Dag til dag-analyseusikkerheden
Angiv variansen (dvs. kvadratet på spredningen) for automat 1 (3 betydende cifre):
Angiv variansen for automat 2 (3 betydende cifre)
Indtast den beregnede F-teststørrelse, baseret på de to varianser som angivet ovenfor (skal være mindre end 1, og med 3 betydende cifre):
Angiv p-værdien (2 betydende cifre):
Vælg den rigtige konklusion
H0 accepteres, dvs. analyseusikkerhederne er med sikkerhed identiske.
H0 accepteres, dvs. det kan ikke påvises at analyseusikkerhederne er forskellige
H0 forkastes, dvs. analyseusikkerhederne er påvist at være forskellige
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk