//

Noter i statistik

t-test med 1 stikprøve

Betragt igen tallene i eksemplet på side 4.4. Det oplyses at kontrolprøvens sande koncentration er 10,3 mmol/L. Undersøg om der er tegn på at apparatet måler forkert (dvs. undersøg om middelværdien for de ti tal afviger signifikant fra 10,3 mmol/L).

Ved beregning af teststørrelsen anvendes den middelværdien som angivet i første spørgsmål (dvs. 4 betydende cifre og spredningen som angivet på side 4.4, dvs. 3 betydende cifre). 

Angiv middelværdien for stikprøven (4 betydende cifre):
Angiv teststørrelsen (t) (2 betydende cifre):
Angiv antal frihedsgrader:
Beregn p-værdien (2 betydende cifre):
Angiv konklusionen:
\(H_0\) accepteres, dvs. det kan ikke påvises at apparatet måler forkert
\(H_0\) forkastes, dvs. apparatet måler forkert.
\(H_0\) accepteres, dvs. analysen har med sikkerhed ingen bias
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk