//

Noter i statistik

Uparret t-test - eksempel

Dette eksempel bør ikke regnes før man har været igennem side 6.14 og 6.15.

Betragt eksemplet fra side 6.15, idet man nu ønsker at afgøre om de to analyseaapparater måler identisk, dvs. i middel giver samme værdi på den anvendte kontrolprøve.

Angiv først om der er varianshomogenitet
Varianserne i de to stikprøver kan antages at være identiske (varianshomogenitet)
Varianserne i de to stikprøver er forskellige
Angiv den fælles spredning for de to stikprøver. Beregnes ud fra de varianser som er kontrolleret på side 6.15 (3 betydende cifre):
Angiv middelværdien for automat 1 (3 betydende cifre):
Angiv middelværdien for automat 2 (3 betydende cifre):
Angiv den beregnede t-test størrelse, baseret på de værdier som er beregnet ovenfor (3 betydende cifre):
Beregn p-værdien (3 betydende cifre):
Vælg den rigtige konklusion:
Der kan ikke påvises signifikant forskel på de automaters korrekthed
Der kan påvises en signifikant forskel på de to automaters korrekthed
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk