//

Noter i statistik

Indledning

Hvad er statistik?

Statistik handler groft sagt om talbehandling. Mange beslutninger i dagens samfund er baseret på tal. Politiske beslutninger er bl.a. baseret på tal om den økonomiske udvikling, mens medicinske beslutninger bl.a. er baseret på tal om patienter. Dels tal som beskriver den enkelte patient, dels tal som beskriver hele befolkningen, for at have et sammenligningsgrundlag.

Det er klart at hvis man ønsker at sammenligne en konkret patients hæmoglobinkoncentration med den raske del af befolkningen, så bliver man ikke specielt klog af at se hæmoglobinkoncentrationerne fra f.eks. 3000 raske personer. Man bliver nødt til at kunne danne sig et overblik over disse tal, og det er bl.a. her statistikken kommer ind i billedet.

Statistik kan overordnet opdeles i to områder:

  • Beskrivende statistik (deskriptiv statistik)
  • Konkluderende statistik (eller induktiv statistik, eller statistisk inferens)

Beskrivende statistik

Den beskrivende statistik handler om at skabe overblik over en masse tal. I stedet for at opskrive 3000 hæmoglobinkoncentrationer kan man måske nøjes med at angive en middelværdi og en spredning, eller man kan måske lave et histogram som illustrerer tallene grafisk. Hvis man er omhyggelig med at vælge den rigtige metode, så kan der være samme (relevante) information i en sådan graf, eller i en middelværdi og spredning, som der var i de oprindelige 3000 tal. Og det er vel at mærke blevet væsentlig lettere at overskue og vurdere denne information.

Statistisk inferens

Mens den beskrivende statistik handler om at udtrække den væsentlige information fra en masse tal, så handler statistisk inferens om at træffe beslutninger på grundlag af denne information. Det kan f.eks. være at afgøre om to forskellige analysemaskiner leverer forskellige svar, eller om en patients koncentration af et eller andet stof har ændret sig pga. en behandling.

Kapitlerne 2 til 4 uddyber den beskrivende statistik, altså hvilke former for tabeller, grafer og beregninger man kan anvende til at opsummere data, mens de efterfølgende kapitler tager fat på den induktive statistik.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk