//

Noter i statistik

DANAK

DANAK er Danmarks nationale akkrediteringsorgan, og spiller således en særdeles stor rolle indenfor bioanalysen i dag, da de står for akkrediteringen af bla. de klinisk biokemiske afdelinger.

Disse noter tilstræber, så vidt muligt, at tage udgangspunkt i DANAKS terminologi og begreber (omend der sikkert kan findes adskillige steder hvor det ikke lykkes).

En overskuelig opsummering af DANAKS krav i forbindelse med akkreditering indenfor klinisk biokemi, kan findes på DSKBs hjemmeside:

https://dskb.dk/wp-content/uploads/2020/11/RL6.pdf

 

 

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk