//

Noter i statistik

Copyright

Disse noter kan anvendes af uddannelsesinstitutioner som har en aftale med CopyDan. Sådanne institutioner kan distribuere noterne på følgende måde:

  • Som et hyperlink til: http://statnoter.dk/, eller til en underside heraf.
  • I en papirudgave, hvis denne udstyres med den forside som kan hentes her. Ønskes en anden forside, kan dette aftales individuelt ved henvendelse til forfatteren på thbe@via.dk. Betaling for en papirudgave må højst dække de direkte omkostninger til udskrivning/kopiering af noterne.
    Noterne kan fås i en nogenlunde printbar udgave via knappen nederst til venstre i menuen.

Enhver form for tilbagemelding i forbindelse med brug af noterne modtages med glæde på thbe@via.dk.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk