//

Noter i statistik

Om disse noter

Disse sider er primært skrevet som undervisningsmateriale i statistik til bioanalytikeruddannelsen ved VIA University College. Jeg har med vilje ikke forsøgt at give en matematisk stringent beskrivelse af alle emner, men de steder hvor jeg gør, er det væsentligt at det er korrekt. Der kan således sagtens være emner som ikke er beskrevet fuldstændigt, men der bør ikke stå noget som er (matematisk) forkert. Jeg vil selvfølgelig være taknemmelig for at blive gjort opmærksom på fejl og mangler (klik på copyright-linien nederst).

Siderne indeholder diverse tests som kan anvendes som en delvis kontrol af om materialet er forstået korrekt. Ofte vil eksemplerne ikke være gennemgregnede, men i stedet være baseret på at man selv udfører beregningerne, som så kan kontrolleres vha. "Kontroller"-knappen nederst på siden. I de opgaver hvor man skal indtaste et tal er det vigtigt at man indtaster det korrekte antal betydende cifre. Hvis man svarer forkert vil man ofte få forslag til hvad man har gjort forkert eller hvor man kan læse mere om teorien. Dette kræver at ens browser er sat til at tillade "popup"-vinduer.

Søgefunktion/indholdsfortegnelse

Nederst i menuen til venstre findes en søgefunktion, som erstatter den traditionelle indholdsfortegnelse. Funktionen er indtil videre ikke specielt avanceret, idet man kun kan søge på et enkelt ord ad gangen, og de sider der indeholder dette ord vises i numerisk rækkefølge. Man kan uden videre søge på dele af et ord. Bemærk at hvis man har svært ved at finde ordet på de angivne sider, kan man bruge browserens indbyggede søgefunktion når man har valgt siden (typisk CTRL-f eller CTRL-b).

På den side hvor søgeresultaterne angives, er der desuden en "Google"-søgeboks, som tillader mere avancerede søgninger. 

Udskrift

denne side er der mulighed for at få vist en udskriftsvenlig version af et udvalgt kapitel, eller af alle siderne på en gang. Bemærk at udskriften endnu ikke bliver særlig elegant, men den er brugbar, hvis man ikke bryder sig om at læse på skærmen.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk