//

Noter i statistik

Excel

En generel gennemgang af brguen af Excel kan findes på https://it.statnoter.dk.

Her følger en oversigt over de sider, hvor man kan læse nærmere om brugen af Excel i forbindelse med statistiske beregninger. Det er ikke sikkert at listen er komplet. Alle sider bør tage udgangspunkt i Excel 2010.

 

Side Indhold
2.6
  • Fremstilling af histogram vha. dataanalyse-pakken.
2.10
  • Basal brug af Excel. Middelværdi og spredning
2.11
  • Lineær regression
6.19
  • Installation af "dataanalyse"-pakken, som indholder diverse statistiske værktøjer
  • Variansanalyse
6.20
  • F-test
  • t-test
8.2
  • Matrix-formler
  • Mann-Whitney-testen
8.3
  • Wilcoxon-testen
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk