//

Noter i statistik

Analysenavne

I de kliniske laboratorier anvendes internationale betegnelser for de analyser der foretages. Disse navne er opbygget på følgende måde:

System-Komponent, Egenskabsart.

Et eksempel på et sådant navn er "P-haptoglobin, stofk.". Dette navn giver 3 forskellige informationer om analysen, som forklaret nedenfor:

System

I eksemplet er dette "P", som angiver at der måles på plasma. Nogle ofte anvendte systemer er:

Forkortelse Navn
P Plasma
U Urin
B Blod
S Serum (ofte anvendes kun P)

Komponent

I eksemplet er dette "haptoglobin". Dette angiver hvilket "stof" der måles på, f.eks. hæmoglobin eller folat.

Egenskabsart

I eksemplet er dette "stofk.". Dette angiver hvorledes svaret skal angives. Føglende angiver nogle ofte anvendte egenskabsarter:

Forkortelse Betydning Enhed
stofk. stofkoncentration (dvs. antal molekyler pr volumen; angives ofte i mol/L) mol/L
antalk. antalkoncentration, (dvs. antal celler pr volumen) L-1
antalfr. Antalfraktion (f.eks. andelen af celler af en bestemt type) Dimensionsløs
kat.k.
Katalytisk koncentration
U/L
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk